Categorie: Nieuws

Flexlu is in het bezit van het certificaat Ouderen mishandeling

Lees verder

De nieuwe WMO

Wat verandert er voor u in 2015  in de zorg? Gemeente bepaalt wie zorg krijgt. Onder de WMO( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vallen aanpassingen aan uw woning, zoals een traplift, huishoudelijke verzorging, maar ook de bestrijding van huiselijk geweld. Verpleging en verzorging thuis vanuit de Zorgverzekeringswet: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ( AWBZ).Het kabinet wil dat de cliënten deze Lees verder