Aanmelden

Flexlu levert zorg aan mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen.

Flexlu levert zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, thuis.

Heeft u een zorgvraag dan kunt u per telefoon of per email contact opnemen met Flexlu. Na ontvangst van uw vraag neemt Flexlu contact met u op voor een kennismakings gesprek, dat geheel vrijblijvend is.

Tijdens dit kennismakingsgesprek brengen wij uw zorgvraag in kaart. Als wij samen tot een samenwerkingsverband komen wordt er een contract opgesteld zodat hier achteraf geen misverstanden over bestaan. Als de zorg eindigt, eindigt ook het contract.

 

Flexlu levert zorg via Zorg In Natura(ZIN) op basis van PGB (persoonsgebondenbudget) en particulieren cliƫnten.

*Bij Zorg In Natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor de zorgaanbieders of ondersteuning.

*Een combinatie van pgb en zorg in natura is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

*Dit geldt alleen niet als u een pgb uit de wet langdurige zorg krijgt. Dan moet u kiezen tussen het pgb of zorg in natura.

*Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom.

U kunt een Pgb voor Wiz-zorg omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor.

 

Het verzorgingsgebied van Flexlu is de omgeving van Alphen aan den Rijn, Leiden en Den Haag.

Mocht u tijdens het verlenen van zorg ontevreden zijn of klachten hebben, Flexlu is aangesloten bij een klachtencommissie waar u met uw klacht terecht kunt.

AWBZ staat voor: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

WMO staat voor: Wet Maatschappelijke ondersteuning

PGB staat voor: Persoonsgebonden Budget

Telefoonnummer van uw WMO loket: 14 0172