Aanmelden

Flexlu werkt met een klein team van collega’s en  levert zorg aan mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen.

Flexlu levert zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, thuis. U beslist zelf wanneer en hoe laat u de zorg wilt hebben. Alles wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw eigen agenda. 

Heeft u een zorgvraag dan kunt u per telefoon of per email contact opnemen met Flexlu. Na ontvangst van uw vraag neemt Flexlu contact met u op voor een kennismakings gesprek, dat geheel vrijblijvend is.

Tijdens dit kennismakingsgesprek brengen wij uw zorgvraag in kaart. Als wij samen tot een samenwerkingsverband komen wordt er een contract opgesteld zodat hier achteraf geen misverstanden over bestaan. Als de zorg eindigt, eindigt ook het contract.

Flexlu levert zorg via Zorg In Natura(ZIN) op basis van PGB (persoonsgebondenbudget. Bij ZIN bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar welke organisatie u hulp mag verlenen,geen keuzevrijheid dus.

Bij PGB  beslist u van wie u de hulp wilt hebben. U kunt ook een combinatie van beide combineren. Voor persoonlijke verzorging vraagt u ZIN aan en voor de verpleging PGB.

*Een combinatie van pgb en zorg in natura is dus ook mogelijk.

*PGB omzetten naar zorg in natura of andersom is ook mogelijk.

Bij ZIN betaald u mij na overhandigen van mijn factuur en deze factuur declareert u bij uw zorgverzekeraar. Bij PGB betaald de SVB, ( Sociale Verzekerings Bank)mij uit. U stuurt de factuur van mij naar ze op. Voor particuliere clienten geldt dat mijn factuur rechtstreeks wordt overgemaakt op mijn bankrekening.

Het verzorgingsgebied van Flexlu is de omgeving van Valkenburg LB eo.

Mocht u tijdens het verlenen van zorg ontevreden zijn of klachten hebben, Flexlu is aangesloten bij een klachtencommissie waar u met uw klacht terecht kunt.

WMO staat voor: Wet Maatschappelijke ondersteuning

PGB staat voor: Persoonsgebonden Budget