Ouderenmishandeling

Van ontspoorde zorg tot ouderenmis(be)handeling.

Veel mantelzorgers zijn overbelast. Verwaarlozing of het niet geven van zorg is ook ouderenmishandeling.

Een veilig thuis: daar maken wij ons toch sterk voor?
Ouderenmishandeling komt vaker voor dat wij denken. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie,huisvrienden,of  zorgverleners.
Door de vele bezuinigingen vanuit de overheid neemt de druk op mantelzorger toe. Deze overbelasting kan leiden tot ontsporing van de zorg.

Wat begint met schreeuwen eindigt vaak in lichamelijke mishandeling. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger.

Ouderenmishandeling kent verschillende vormen en niveaus.

Lichamelijke mishandeling: van beetpakken tot hard slaan
Psychische mishandeling: uitschelden,beledigen of isoleren
Financiële uitbuiting door diefstal: Ongewenst zich met de geldzaken bemoeien, het veranderen van het testament
Verwaarlozing door het onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding
Seksueel misbruik: het plegen van ongewenste seksuele handelingen

Er zijn momenten waarop mantelzorgers genoodzaakt zijn de hulp (tijdelijk) overdragen aan anderen. Om ervoor te zorgen dat de betrokken cliënt goede en adequate zorg krijgt is het raadzaam om een noodplan op te stellen.

Flexlu helpt bij het opstellen van een noodplan en-of aanvragen van ELV bed.

Een ELV bed is voor de opvang van clienten die om medische redenen tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.