Zorgaanbod

Het zorgaanbod van Flexlu is gevarieerd.

Ik verpleeg, verzorg en begeleid mijn eigen clienten op basis van pgb, particulier of Wlz onderaanneming.

Ook wordt ik met regelmaat ingehuurd door instelling/organisaties bij tekorten in hun rooster.

Mijn werkzaamheden in de thuiszorg zijn gericht op verzorging, verpleging en begeleiding en om u als partner/ mantelzorger te ontlasten. 

Terminale fase: mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in hun vertrouwde omgeving zijn, meestal thuis. Als partner, kind, familielid of vriend(in) neemt u als vanzelfsprekend de verzorging op u. Flexlu is er om u bij deze moeilijke taak te ondersteunen door deze zorg van u over te nemen. Flexlu geeft tijd, aandacht en ondersteuning. De zieke in de laatste levensfase wordt geholpen bij de lichamelijke verzorging. Samen met u en uw naasten kijken we naar uw laatste wensen, behoeften rondom het levenseinde. Deze leggen wij vast zodat iedereen weet wat voor u kwaliteit van leven inhoudt.

De mantelzorger kan emotionele steun gegeven worden, gelegenheid gegeven worden om weg te gaan voor een boodschap of om gewoon even rust te nemen. Veranderingen in de gezondheid van de zieke wordt nauwlettend in de gaten gehouden; indien nodig wordt met de juiste instantie contact opgenomen.

Persoonlijke verzorging: De zorg bestaat uit het helpen met wassen en/of douchen, aankleden, zorg voor uw huid, hulp bij de toiletgang, verzorgen van uw maaltijden.

Verpleging: Uitzetten en toedienen van uw medicatie, zuurstof toedienen, wondzorg, bloedglucosewaarden bepalen en toedienen van insuline, inbrengen van een katheter en stomazorg, verzorgen van uw PICC lijn.

Dagbesteding: Per 01-02-2024: Elke donderdag van 10.00-14.00 uur bied Flexlu dagbesteding aan in Valkenburg aan de Geul. Met WMO pgb indicatie,via Wlz onderaanneming of particulier. Tijdens de dagbesteding ontmoet u anderen, kunt u koffie/thee drinken of genieten van een lunch, doen wij een spelletje , maken een wandeling, maken een puzzel, met klei werken, schilderen/tekenen, breien, haken of kaarten maken. Aanmelden via de website of telefonisch.

Ambulante begeleiding: Complexe GGZ, verslavingszorg, zorgmijders, gezinsbegeleiding. Bij gezinsbegeleiding worden alle gezinsleden begeleid/betrokken. Bekend met de sociale kaart, saneren van woningen.

Zowel voor: Zorg in natura: ZIN onderaanneming, PGB als particuliere cliënten

Aanmelden kan via de website of via de telefoon op: +31 6 414 928 41

*Flexlu is geen bemiddelingsbureau.

*Kiwa keurmerkpas: 4041
*Algemene voorwaarden gedeponeerd op 8 februari bij de KvK in Den Haag.
*Flexlu helpt u ook bij het bestellen van de juiste hulpmiddelen.