Zorgaanbod

Het zorgaanbod van Flexlu is er op gericht om u als mantelzorger te ontlasten. Hiervoor bieden wij de volgende zorg mogelijkheden: 

Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in hun vertrouwde omgeving zijn, meestal thuis. Als partner, kind, familielid of vriend(in) neemt u als vanzelfsprekend de verzorging op u: u bent de mantelzorger. 

Flexlu is er om u bij deze moeilijke taak te ondersteunen door deze mantelzorg van u over te nemen. Flexlu geeft tijd, aandacht en ondersteuning. De zieke in de laatste levensfase wordt geholpen bij de lichamelijke verzorging. Samen met u en uw naasten kijken we naar uw laatste wensen,behoeften rondom het levenseinde. Deze leggen wij vast zodat iedereen weet wat voor u kwaliteit van leven inhoudt.

De mantelzorger kan emotionele steun gegeven worden, gelegenheid gegeven worden om weg te gaan voor een boodschap of om gewoon even rust te nemen. Veranderingen in de gezondheid van de zieke wordt nauwlettend in de gaten gehouden; indien nodig wordt met de juiste instantie contact opgenomen.

Terminale/palliatieve zorg: Nachtzorg, start om 23.00 -7.00 uur. Comfort zorg bieden, ondraaglijk lijden verzachten u en uw naasten begeleiden tijdens deze laatste fase van uw leven.

Persoonlijke verzorging: De zorg bestaat uit het helpen met wassen en/of douchen, aankleden, zorg voor uw huid, hulp bij de toiletgang, verzorgen van uw maaltijden,

Verpleging: Uitzetten en toedienen van uw medicatie, zuurstof toedienen, wondzorg, bloedglucosewaarden bepalen en toedienen van insuline, inbrengen van een katheter en stomazorg.

Ambulante begeleiding: Hulp bij: het vinden van een passende baan, zelfstandig wonen, herstellen van uw contacten,aanleren van praktische vaardigheden,het helpen bij uw administratie of het maken van een dagprogramma om dag structuur te bieden.

Zowel voor: Zorg in natura: ZIN, PGB als particuliere cliënten

Aanmelden kan via de website of via de telefoon op: +31 6 414 928 41

*Flexlu is geen bemiddelingsbureau.

*Kiwa keurmerkpas: 4041
*Algemene voorwaarden gedeponeerd op 8 februari bij de KvK in Den Haag.
*Flexlu helpt u ook bij het bestellen van de juiste hulpmiddelen.