De nieuwe WMO

Wat verandert er voor u in 2015  in de zorg?

Gemeente bepaalt wie zorg krijgt.

Onder de WMO( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vallen aanpassingen aan uw woning, zoals een traplift, huishoudelijke verzorging, maar ook de bestrijding van huiselijk geweld.

Verpleging en verzorging thuis vanuit de Zorgverzekeringswet:

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ( AWBZ).Het kabinet wil dat de cliënten deze  zorg vanaf 2015 vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) krijgen. De voorwaarde is dat cliënten geneeskundige zorg nodig hebben. Of een groot risico lopen deze zorg in de toekomst nodig te hebben.Ook een deel van de langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt vanaf 2015 onder de zorgverzekeringswet. Heeft u een indicatie voor AWBZ- zorg die doorloopt in 2015 dan houdt u het recht op die zorg. Voor de zorg die vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet gaat,geldt een overgangsregeling. Het kan zijn dat uw AWBZ-indicatie in 2015 doorloopt. Als dit zo is,houdt u uiterlijk tot 31 december 2015 recht op de zorg uit uw indicatie.

De wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige gaat in 2015 de zorg rondom de cliënt coördineren. ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld,de huisarts een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

 

 

nieuws logo