Persoons Gebonden Budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Op deze wijze bent u vrij uw zorgverleners te kiezen en te bepalen hoe en wanneer u geholpen wilt worden. U bent dan niet langer afhankelijk van thuiszorgorganisaties in uw regio. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten.

Zorgverzekeringswet: Zvw

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U vraagt het pgb aan bij uw zorgverzekeraar. De regels voor het pgb in de zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. De regels hiervoor vindt u in de polisvoorwaarden.